Reclamació de pagaments anticipats al promotor i la seva entitat financera.

Avui després de la Sentencia del Tribunal Suprem 142/2014, de 9 de març, el que han comprat sobre plànol  anticipant una part del preu, disposen d’un mecanisme legal pel seu cobrament, executar l’aval legal de la Llei 57/1968.

En virtut de l’indicat text normatiu, les entitats financeres son garants del pagament anticipat  que els particulars i empreses efectuen als promotors, i en la seva conseqüència , si acreditem la compte corrent, i amb ella, l’entitat financera receptora del pagaments a compte, aquesta es converteix en garant  dels mateixos,  naixent una  obligació de restitució si es frustra el negoci jurídic, la entrega de l’habitatge futur.

Aquest mecanisme possibilita que totes aquelles persones que se han sentit estafades por haver fet pagaments a compte d’una edificació futura, poden recuperar les quantitats anticipades..

Destaco entre altres, la següents sentencia:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322066&links=&optimize=20180316&publicinterface=true

Font: http://www.poderjudicial.es