Equip

Emilio Blanch Ribó

Emilio Blanch Ribó

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, llicenciat l’any 1.981. Inicialment es va dedicar el dret penal fins l’any 1.989 quan es dedica al dret marítim, com a defensor del dret de la tripulació. Funda conjuntament amb altres especialistes i col·laboradors el “Centro de los Derechos del Marino” associat amb el mateix Centre amb seu a New York, depenen de l’Apostolat del Mar. President durant 4 anys del Centre, va col·laborar amb la I.T.F. de Londres i va aprovar les oposicions de professor de dret marítim. A partir de 1.993, es dedica per complert a l’activitat professional privada en l’àrea del Dret Civil. L’any 2.000 obre despatx propi a la ciutat de Barcelona, sense deixar de treballar al despatx de Sant Celoni.

Jordi Torné Puig

Jordi Torné Puig

Llicenciat amb Dret al any 1.977, per la Universitat de Barcelona, va obrir despatx a Barcelona i Sant Celoni, iniciant el seu treball com advocat col·laborador en l´àmbit de dret laboral, a la assessoria jurídica de la U.G.T. Aquesta feina la va compatibilitzar, també com advocat del S.U.P. a Barcelona, defensant als funcionaris de policia, en reclamacions del seus drets anvers la Direcció General de la Policia fins l´any 2.000, per desprès dedicar-se a defendre tots aquells temes que estan dins de l’àmbit del Dret Laboral i de funcionaris.

Jordi Pacho Obradors

Jordi Pacho Obradors

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1986, col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i de Granollers, exerceix davant els Tribunals de Justícia des de l’any 1987 en les àrees de dret civil, família, penal i urbanisme. Ha estat treballant a l’Institut Català del Sòl durant el període 2006-2012 on va ser Cap d’Equip de Defensa Jurídica de Patrimoni i durant l’últim any Cap de la Unitat de Contenciosos de l’Assessoria Jurídica d’aquest organisme públic. També a superat diversos cursos, en especial sobre menors.

Rafel Net Camús

Rafel Net Camús

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2002, Màster en Dret Fiscal per la Universitat Pompeu Fabra i Universitat Politècnica de Catalunya l’any 2006, actualment és el col·legiat 1728 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, exerceix davant els Tribunals de Justícia des de l’any 2005 en les àrees de dret civil i penal. També ha superat el curs de mediació amb la seva especialització de dret de família amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, a més d’altres cursos i conferencies per la seva formació continua.