Consumidors i usuraris. Nul·litat del cobrament d’un servei no contractat expressament

De nou ha posat el Tribunal Suprem, qui ha posat límits al cobrament de serveis per les companyies telefòniques.

El Tribunal Suprem, en Sentencia 47/2017, de 26 de gener, ha confirmat al nul·litat de la clàusula per la que a partir d’un determinada data es fa cobrament d’un servei gratuït.  Com senyala el nostre Alt Tribunal, no es tracta d’un simple canvi de tarifes, sinó en la contractació d’un nou servei, encara que sigui gratuït, requereix sempre un consentiment inequívoc, doncs d’acord a l’art 89.4 de la Llei per la defensa de Consumidors i Usuaris considera abusives les clàusules que imposen “al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.”

Es a dir,  cap companyia pot cobrar un servei que no hagi estat expressament sol·licitat.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7925161&links=%2247%2F2017%22&optimize=20170203&publicinterface=true

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7187362&links=&optimize=20141009&publicinterface=true

Fonts: http://www.poderjudicial.es