Actualitat

CLÀUSULES ABUSIVES IV.- CLÀUSULES MUTIVIDIVSES

Com hem dit, la validesa de la clàusula sol, depèn de superar el doble control de transparència, això es que formalment s’hagi informat, figurant la disposició controvertida en la documentació prèvia al firma del contracte, i que materialment el consumidor n’hagi tingut ple coneixement dels seus efectes. El control de transparència no s’esgota amb un control formal d’incorporació, es a…

LLEGIR MÉS

Reclamació de pagaments anticipats al promotor i la seva entitat financera.

Avui després de la Sentencia del Tribunal Suprem 142/2014, de 9 de març, el que han comprat sobre plànol  anticipant una part del preu, disposen d’un mecanisme legal pel seu cobrament, executar l’aval legal de la Llei 57/1968. En virtut de l’indicat text normatiu, les entitats financeres son garants del pagament anticipat  que els particulars i empreses efectuen als promotors,…

LLEGIR MÉS

CLÀUSULES ABUSIVES III.- INTERESSOS DE DEMORA

El Tribunal Suprem, en Sentencia 265/2015, de 22 d’abril, va fixar com a doctrina jurisprudencial, que en els contractes de prestem sense garantia hipotecaria, es abusiva la clàusula no negociada que fixa un interès de demora que suposi un increment en mes de dos punts l’interès remuneratori pactat. Aquest és l’interès de demora processal, que actua així com a límit.…

LLEGIR MÉS

Consumidors i usuraris. Nul·litat del cobrament d’un servei no contractat expressament

De nou ha posat el Tribunal Suprem, qui ha posat límits al cobrament de serveis per les companyies telefòniques. El Tribunal Suprem, en Sentencia 47/2017, de 26 de gener, ha confirmat al nul·litat de la clàusula per la que a partir d’un determinada data es fa cobrament d’un servei gratuït.  Com senyala el nostre Alt Tribunal, no es tracta d’un…

LLEGIR MÉS

Plusvalia municipal: reclama la seva devolució

Finalment el Tribunal Constitucional en Sentencia del Ple de 16 de Febrer de 2017, ha conclòs que només pot sotmetre’s a tributació de l’Impost sobre l’Increment de Terrenys de Naturalesa Urbana, popularment la plusvàlua municipal, quan hi ha hagut un increment de valor efectiu, es a dir, quan es guanyen diners de la transmissió, doncs considera que en cas de…

LLEGIR MÉS

Clàusules Sol

Primer va ser el Tribunal Suprem, que en Sentencia de 9 de maig de 2013, va establir els requisits per la nul·litat, ara ha estat la el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en Sentencia de 21 de desembre de 2016 ha establert els seus efectes. El Tribunal Suprem, entén que tot i que la clàusula sol, serveixi…

LLEGIR MÉS
  • 1
  • 2